Programa si Servicii

Programa

Oferta educaţională propusă de Gradiniţa „Disney” se bazează pe programa elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului fiind adaptată în funcţie de capacităţile individuale ale fiecarui copil.

Programul educaţional al grădiniţei este flexibil, acoperind cerinţele dezvoltării personalităţii copilului din perspectiva sistemului psihic şi fizic.

Grădiniţa noastră oferă condiţii de igienă deosebite, ambient şi dotare adecvate vârstei preşcolare, în cadrul unui tărâm de poveşti „Disney”. Aceasta funcţionează cu 2 grupe compuse din maxim 14 copii, în spaţii adecvate, dotate cu table interactive ”SmartBoard” de ultimă generaţie, material didactic bogat incluzând softuri educaţionale avizate M.E.C.T.S.

Punem accent nu numai pe dezvoltarea cognitivă a copilului ci ne dorim şi dezvoltarea lui fizică, armonioasă, fapt pentru care am implementat, în baza materială, o sală de sport echipată corespunzator vârstei preşcolare.

Personalul didactic, format din câte două educatoare/grupă, titularizate la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, ţine seama de nevoile afective ale copilului şi de activitatea fundamentală corespunzătoare vârstei: JOCUL, urmărind atingerea, prin activităţi curriculare şi extracurriculare, a obiectivelor propuse. Astfel practicăm împărţirea celor 2 grupe în subgrupe, în funcţie de particularităţile individuale ale copiilor.

Gradiniţa „Disney” este acreditată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.) , prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4815/10 August 2011.

Servicii

Limbi straine

Acumularea unui bagaj de cunoştinte lingvistice în limbile germană şi engleză, educatoarele fiind atestate în acest sens

Activitati optionale

Activităţi opţionale : balet , pian , dans modern , dans popular , desen/pictură;

Bucatare proprie

Bucatare proprie unde servim un meniu adecvat vârstei şi personal calificat în bucataria pentru copii;

Program prelungit de 10 ore

Supraveghere Video

Sport

Dezvoltarea armonioasă a copilului prin implicarea lui în diverse activităţi sportive zilnice, în sala de sport proprie sau în locul de joacă exterior, dotate corespunzator;

Activitati extracuriculare

Activităţi extracurriculare: serbări ţinute într-un cadru adecvat: Teatrul Gong , ieşiri în natură, concursuri, parteneriate şcolare pe diverse teme prin care copiii se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă , investigatoare, prin acţiuni directe asupra obiectelor şi fenomenelor din mediul înconjurător; vizite la muzee şi expozitii; participări la spectacole; vizionări de filme pentru copii; vizite la centrul de echitaţie Sibiu şi alte activităţi care valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor, abordate cu optimism şi umor şi care urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate