Spatiu Gradinita

Spaţiul grădiniţei este astfel amenajat încât să corespundă exigenţelor impuse de “Normele Educaţionale Republicane” aprobate prin H.G. 95/1995, ca parte a legislaţiei în domeniu privind amenajarea şi dotarea grădiniţelor:

 • două săli de grupă;
 • două dormitoare separate de sălile de grupă;
 • trei grupuri sanitare echipate pentru vârsta preşcolară;
 • sală de sport;
 • sală de mese;
 • curte exterioară;
 • bucătarie;
 • vestiar;
 • cabinet medical;
 • izolator;
 • cancelarie;

Tur Virtual Gradinita Disney

2 sali de grupa
2 dormitoare
3 grupuri sanitare
Sala de sport
Sala de mese
Curte exterioară
Cabinet medical
Vestiar
Bucatarie
Cancelarie